Kernactiviteiten

Onderwijsproces in de praktijk
In de huidige tijd, waarin individuele ontwikkeling belangrijk is, kun je niet meer het onderwijs alleen vorm geven; je hebt elkaar nodig. Ik ben gespecialiseerd in samenwerking en fusietrajecten. De samenwerking is op diverse lagen van de organisatie mogelijk:
• Bestuurlijk, tussen verschillende stichtingen
• Schoolniveau, tussen scholen, directies en teams onderling
• Samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld Kinderopvang en jeugdwerk

Mijn school in beeld

Soms merk je dat het even niet lekker loopt binnen je organisatie. Je voelt dat er iets speelt. Je ziet het terug in de resultaten, maar je kan het niet exact duiden. Het is dan fijn om een externe te laten kijken naar je organisatie. Door middel van data-analyse, observaties en gesprekken geef ik inzicht in de school. Aan de hand van deze inzichten stellen we prioriteiten vast en maken we een plan om de school weer in de gewenste beweging te brengen.

Missie en visie trajecten
Door middel van verbinding met het team ontstaat er een gedeelde en gedragen missie en visie. Kenmerken hierbij zijn:

  • Van individu naar collectief
  • Verbinding op kind-ouder en teamniveau
  • Professionele cultuur

De missie en visie zorgen ervoor dat medewerkers met elkaar dezelfde taal gaan spreken en samen voor ogen hebben wat het doel en bestaansrecht van de organisatie is. De onderwijsprocessen kunnen door een goede gedragen en gedeelde missie en visie efficiënter worden uitgedragen. Binnen de school wordt meer draagvlak ervaren en de medewerkers begrijpen beter waarom ze een bepaald onderwijsproces moeten verbeteren of veranderen.

Interim-directeur

Als interim-directeur op een basisschool huur je mij in wanneer je als school of schoolbestuur wilt vernieuwen maar niet weet hoe, of er zijn zorgen binnen het team waardoor de organisatie in disbalans is of als je tijdelijk geen directeur hebt. Als eerste ga ik in gesprek met team, ik luister zonder oordeel naar wat er speelt, ik kijk naar wat er hand is en analyseer dit. Vervolgens komt er een voorstel om verbetering te realiseren als dit nodig is. Ik heb het team daar keihard bij nodig, zij zijn de professionals die het verschil maken in de optimale ontwikkeling van de kinderen. Ik geef hen ook de ruimte en verantwoordelijkheden die ze nodig hebben en verdienen, om te doen waar zij het beste in zijn. Ik stem mijn handelingen af op wat er nodig is. Ik kan als coach optreden en hen helpen met het maken van beslissingen waar ze achter kunnen staan, of misschien heeft de situatie het nodig om directief of sturend te zijn.

Procestekeningen
In de praktijk zie ik vaak dat er mooie plannen en beleidsstukken worden geschreven. Deze worden gepresenteerd aan het onderwijskundig team, het bestuur, de inspectie, ouders en soms ook leerlingen. Deze documenten zijn vaak moeilijk leesbaar en voor de meeste lezers niet in begrijpelijke taal geschreven. Een procestekening, ook wel procesvisualisatie genoemd, maakt een plan of beleidsstuk inzichtelijk.
Elk onderwijskundig proces is inzichtelijk te maken. Door het uitwerken van diverse procestekeningen kunnen veranderingen ook echt gerealiseerd worden. Als de verandering gevisualiseerd is, snapt men beter wat het doel is van een verander- of verbetertraject. De deelnemers en/of betrokkenen zien elk stap voor zich. De motivatie en het werkplezier voor de medewerkers gaan omhoog. De teamleden zijn trots op het feit dat een beleidsplan of verandering gerealiseerd wordt. De klanttevredenheid gaat, onder bijvoorbeeld ouders en leerlingen, omhoog. Door middel van een procestekening lever je dus meer kwaliteit in minder tijd, een tekening “leest” namelijk ook nog eens sneller dan een beleidsstuk.
Enkele voorbeelden van procestekeningen of procesvisualisaties zijn:
Procestekeningen bekijken

Procesvisualisatie op maat
Ik maak op maat gemaakte procesvisualisaties voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang. De procesvisualisatie komt tot stand na deskundig onderzoek en afstemming met de opdrachtgever. Bij het ontwerp maak ik gebruik van documentenonderzoek. De eerste schetsen worden besproken met de opdrachtgever. Als er aanpassingen in de procestekening nodig zijn, worden deze gemaakt en doorgenomen. Pas nadat dit zorgvuldig is doorgenomen wordt de visualisatie afgemaakt. Elke lijn op papier is essentieel en de visualisatie is dan ook pas af al de opdrachtgever tevreden is. Naast een procesvisualisatie kan ik ook zorgen  voor een rapportage waarin de onderwijsprocessen door middel van heldere, duidelijke tekst zijn onderbouwd.

Dagvoorzitter op maat
Die ene speciale dag begint met een goede voorbereiding. In een gesprek nemen we de wensen door. Vervolgens maak ik een voorstel. Ik neem hierin mee of er speciale momenten moeten worden gecreëerd en/of er bepaalde items moeten worden besproken met de aanwezige gasten en/of deelnemers.
Uitgangspunt is dat jij altijd eigenaar bent van het proces. Ik zorg ervoor dat het op een boeiende en ontspannen sfeer wordt vormgegeven.

Dagvoorzitterschap combineren met visualisatie
Een maatwerktoepassing voor een event kan zijn dat ik als dagvoorzitter de dag ook visualiseer. Met de nieuwste technieken visualiseer ik “live” het event. Elementen voor de visualisatie worden vooraf, of met interactie van het publiek, bepaald en vormgegeven. Resultaat is een beeld dat bij het publiek blijft “hangen”, dat het inzichtelijk maakt waar het event over ging en wat de boodschap van jouw organisatie voor de deelnemers is.