Mijn werkwijze

Mijn werkwijze
Ik schakel snel, ben helder en vertel oprecht en in duidelijke taal wat er nodig is. Ik ben creatief en denk graag groots om te komen tot de best mogelijke oplossing die binnen de kaders van het Nederlandse onderwijssysteem past. Je krijgt hoe dan ook het beste van mezelf.

Analyse-Inzicht-Aanpak
In ons eerste gesprek bespreken we jouw basisvraag en verdiepen deze. We bespreken wat er echt nodig is. Na een korte periode van onderzoeken, voelen en oriënteren binnen de organisatie weet ik al snel of er nog een vraag achter de vraag zit en pas dan formuleren we de definitieve opdracht. Waarom op deze manier? Het bestrijden van symptomen levert zelden een blijvende verbetering. Ik word enthousiast van het achterhalen van de echte oorzaken van knelpunten of problemen. Hierbij kom ik snel tot de kern, waardoor ik werkbare oplossingen realiseer. Dat doe ik niet alleen, ik heb het team daarbij hard nodig, zij zijn de professionals. Ik geef dan ook verantwoordelijkheid en de bijbehorende ruimte om resultaten te behalen. Structuur creëren in complexe organisaties is één van mijn kernkwaliteiten.

Werkwijze
’t Moet wel goed” Zeg ik dan. Hoe? Door rust, reinheid en regelmaat in de school en organisatie te brengen. Of anders gezegd de boel in balans brengen samen met het team, de kinderen en de ouders. Als eerste ga ik in gesprek met team, ik luister zonder oordeel naar wat er speelt, ik kijk naar wat er hand is en analyseer dit. Vervolgens komt er een voorstel om verbetering te realiseren.

Resultaat
Vaak bereiken we de verbetering door te veranderen. Dit kan zijn een verandering van een traditionele school naar een school met vernieuwend onderwijs of een vernieuwende school meer laten werken binnen de kaders van de wet. Ik zoek altijd naar aanvulling, vernieuwing en anticipeer hierop. Ik begeleid het team en de individuele leerkracht bijvoorbeeld in het maken van keuzes waar ze achter staan. Voor de opdrachtgever ben ik een vertrouwenspartner, dat betekent dat de moeilijke dingen door mij gedeeld worden, óók met het team.  Ik ben een strijder voor de optimale ontwikkeling van het kind. Daarmee strijd ik voor het beste te halen uit jouw school en organisatie.